Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Školenia Pokračujú ...

Školenia Pokračujú ...

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by Š 2007 WebCreative.info
All rights reserved.