Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Školenie ECDL, február 2008

Skupina zamestnancov mestského úradu sa začala v rámci projektu kompletnej počítačovej gramotnosti ECDL už začiatkom februára školiť v špecializovanej učebni pod dohľadom odborného lektora.

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.