Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Projekt vzdelávania a adaptability sa skončil

[16.09.2008]

Sedem mesiacov trval projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi. Za toto obdobie bolo vyškolených 145 pracovníkov
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu úspešne skončil

[08.09.2008]

Sedem mesiacov trval doposiaľ najrozsiahlejší projekt vzdelávania zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi, ktorého výsledkom je 144 vyškolených zamestnancov, ktorí prešli kurzom európskeho vodičského preukazu v oblasti používania PC
[celá správa ...]

Projekt je na konci

[06.08.2008]

Posledné skúšky uzavreli projekt, v rámci ktorého pracovníci Mestského úradu v Prievidzi absolvovali školenia na viaceré témy.
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mesta pokračuje

[19.02.2008]

Aj v mesiaci marec priebežne pokračovali jednotlivé aktivity Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorý je finančne podporovaný Európskym sociálnym fondom ...
[celá správa ...]

Školenia odštartovali

[15.02.2008]

Tento týždeň sa prví pracovníci Mestského úradu v Prievidzi zúčastnia na školení v rámci projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy. Projekt, ktorý podporuje Európsky sociálny fond, bude realizovaný od februára do augusta
[celá správa ...]

[Počet správ:10] Staršie >>>

Kontakty

Realizátor projektu:
Mesto Prievidza - Mestský úrad Prievidza
Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
t.č. +421/0/46/51 79 110, 51 79 111, 54 26 941, fax: +421/0/46/542 34 74
fax na sekretariát prednostu MsÚ: +421/46/51 79 155

Menný zoznam administratívne/obslužného personálu projektu:

Koordinátor projektu
Ing. Igor Detko
igor.detko@prievidza.sk

Asistent koordinátora projektu
Ing. Róbert Bušfy
busfy@erbis.sk

Účtovník
Ingrid Líšková
msu.liskova@prievidza.sk

Personalista
Jana Michalovičová
msu.michalovicova@prievidza.sk

Expert pre publicitu
PhDr. Ivona Vojtášová
msu.vojtasova@prievidza.sk

Odborný garant CD, web stránky
Ing. Peter Dechet
dechet@hotelsite.sk

Partneri

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.