Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Mgr. Jana VERČIMÁKOVÁ

trénerka, partner SalesTeam SK s.r.o., recruiterka

PROFESNÁ KARIÉRA A REFERENCIE - VÝBER
 • Couching Services : Senior konzultant, Tréner

 • APV, MS Group , Ajilon Consulting: Personálny konzultant, Recruiter Senior, Projektový manažér

 • Krajská pedagogicko – psychologická poradňa, Reedukačný domov pre mládež: Psychológ

VZDELANIE, KURZY A KVALIFIKÁCIE
 • Trnavská univerzita, Fakulta humanistiky Trnava: psychológia
 • Couching systems: Profesionálna komunikácia v predaji
 • Elmenyi Akademia/ Outward Bound, Hungary:Tréning pre trénerov
 • Outward Bound Slovakia: Tréningy lektorov a inštruktorov Štúdia zážitku
 • Associaçao de Mulheres Contra a Violencia, Lisboa, Portugal Študijná návšteva, Lisabon, Portugalsko
 • Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Sociálno – psychologický výcvik pre lektorov a zamestnancov PPP, VÚDPAP. Dlhodobé vzdelávanie
AKTUÁLNE OBLASTI PÔSOBENIA
 • Tréningy komunikačních, manažerských zručností, asertivity, riešenia konfliktov, vedenie obchodných rokovaní, vyjednávanie (pedagogickí pracovníci, štátna správa, Najus ZJS,..)
 • Recruiting, assesment and development centres, 360 stup.hodnotenie (Rueffareisen, HVB, SEZ,..)
 • Outdoorové / zážitkové vzdelávanie (Generali, VUB, KPMG..)
 • Recruiting (rôzne)
 • Pracujem v slovenčine, češtine, angličtine

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.