Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

JUDr. Jana GAŠPAROVÁ LLM

partner SalesTeam SK, s.r.o. a odborník na právo EU
titul LLM v tomto odbore získaný na Londýnskej univerzite v roku 2006, Právnik v spoločnosti Unilever Slovensko s.r.o., 31, slobodná


PROFESNÁ KARIÉRA
 • October 1996 – June 1999 - part-time position July 1999 – now – full-time position
  UNILEVER SLOVENSKO, SPOL. S R.O., COMPANY LAWYER AND COUNTRY EXECUTIVE

 • 1994 – 1995 – part-time position
  PERSONNEL SELECT, RECRUITMENT ASSOCIATE Interviewing candidates, updating the database of candidates.

VZDELANIE, KURZY A KVALIFIKÁCIE
 • 2004 - Goethe Institute Bratislava - Course of the German Language
 • 2003 – 2006 - University of London - Postgraduate Study in International Business Law, including European Internal Market, Company Law, International Commercial Arbitration
 • 2003 – 2005 - The Caledonian School - Course of the English Language, June 28, 2005 – received a Certificate in Business English, Course of the English Language
 • 2001 – 2004 - State Language School in Bratislava - Course of the German Language, June 28, 2004 – received a Certificate
 • January 2000 – June 20, 2000 - Academy of the Police Force of the Slovak Republic - Examinations from Commercial Law and Traffic Police, Received the degree Doctor of Laws in the field Security Services
 • September 1994 – June 1999 - Comenius University Bratislava, Faculty of Law - Study of the both public and civil law, Received the degree Master of Laws
 • 1992 – 1993 - State Language School in Prievidza - Course of English Language, June 25, 1999 – received the Certificate on State Exam in the English Language
AKTUÁLNE OBLASTI PÔSOBENIA
 • Tréningy komunikačních, manažerských zručností, asertivity, riešenia konfliktov, vedenie obchodných rokovaní, vyjednávanie (pedagogickí pracovníci, štátna správa, Najus ZJS,..)
 • Recruiting, assesment and development centres, 360 stup.hodnotenie (Rueffareisen, HVB, SEZ,..)
 • Outdoorové / zážitkové vzdelávanie (Generali, VUB, KPMG..)
 • Recruiting (rôzne)
 • Pracujem v slovenčine, češtine, angličtine

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.