Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Ing. Gréta KORPÁDIOVÁ

trénerka, partner SalesTeam SK s.r.o., lektorka anglického jazyka

PROFESNÁ KARIÉRA A REFERENCIE - VÝBER
 • Riaditeľka programu výučby anglického jazyka, US Peace Corps, Slovensko.
 • Koordinátorka školenia pre učiteľov, US Peace Corps, Slovensko.
 • Školiteľka zostavovania a riadenia projektov, US Peace Corps, Slovensko, Rumunsko, Azerbajdžan, Nikaragua
 • Harramach & Partner International Holding GmbH, Rakúsko.
 • Členka predstavenstva, UNITED SUCCESS SLOVAKIA.
 • Tréner „Manažérskej akadémie“ pre Istrobanka a.s.
 • Kika Praha, Kika Bratislava, Billa Slovensko, Wifi Rakúsko.
VZDELANIE, KURZY A KVALIFIKÁCIE
 • UK Bratislava, Filozofická fakulta, Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka
 • Vysoká škola poľnohospodárska, Prevádzkovo-ekonomická fakulta, Nitra.
 • Doplňujúce pedagogické štúdium, Metodické školenia pre učiteľov anglického jazyka.
 • Certifikát TEFL – ITC Praha, Česká republika.
 • Senior Trainer Certifikate - Harramach & Partner International, Rakúsko
 • Train the Trainer – Wifi Rakúsko.
AKTUÁLNE OBLASTI PÔSOBENIA
 • Zostavovanie a manažment projektov, budovanie občianskej spoločnosti.
 • Tréning trénerov, kurz práce s PC – Word, Excel, Access, KVT Bratislava
 • Komunikácia, riešenie konfliktov, predaj, cross culture, outdoor, riadenie projektov, prezentačné techniky, koučing.
 • V slovenskom, českom, anglickom a maďarskom jazyku.

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.