Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Mgr. Ing. Štefan GYURÁN

tréner, partner SalesTeam SK s.r.o. psychológ,
46, ženatý , 2 deti

PROFESNÁ KARIÉRA A REFERENCIE - VÝBER
 • Tréningy v oblasti komunikácie, obchodných zručností a manažmentu.
 • Prieskumy, ankety.
 • Manažérske zručnosti, štýl práce, práca s tímom.
 • Obchodné vyjednávane, prezentačné zručnosti.
 • Timemanagement.
 • Konflikty a ich riešenie, komunikácia s ťažkým zákazníkom.
 • Výberové rozhovory a hodnotiace rozhovory.
 • Telemarketing, trénovanie callcentier.
 • V slovenskom a českom jazyku.
VZDELANIE, KURZY A KVALIFIKÁCIE
 • Vojenská akadémia, katedra pedagogiky, psychológie a sociológie
 • Pedagogicko-psychologická poradňa
 • Akadémia vzdelávania
 • Akadémia národnej obrany, katedra manažmentu
 • Konfliktný manažment pre Kika Praha, Bratislava.
 • Telemarketing pre Coca-Cola, Slovenská republika
AKTUÁLNE OBLASTI PÔSOBENIA
 • Štúdium elektrotechniky.
 • Magisterské štúdium psychológie so zameraním na poradenskú psychológiu a experimentálnu psychológiu.
 • Doplňujúce pedagogicko-psychologické štúdium, Žilinská univerzita.
 • Absolvent kurzu Sokratovského rozhovoru v Brne, Česká republika.
 • Absolvent Projektu Orava, Česká republika

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.