Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

POZOR ZMENA TERMÍNOV ŠKOLENÍ V TERMÍNE OD 31.3.2008 DO 4.4.2008

Z technických dôvodov Horského hotela Remata nie je možné vykonať školenie MKZ v termíne od 31.3.2008 – 4.4.2008. Zmena sa dotýka nasledovných účastníkov:
 • Apolenová Jana, referent evidencie obyvateľov
 • Balajová Alena, referent miestneho poplatku za KO
 • Baťová Ivana, referent miestnych daní
 • Beláňová Monika, referent pokladne MsÚ
 • Bernátová Božena Ing., referent životného prostredia
 • Bieliková Janka Ing., referent obchodu a služieb
 • Blahová Andrea, referent sociálnej agendy
 • Boboková Martina, referent pre servis MsR a MsZ
 • Burešová Ľubica, referent správy mestského majetku
 • Čavojská Emília, referent opatrovateľskej služby
 • Rídlová Ľudmila, referent hospodárskej správy
 • Ďurčenková Oľga Mgr., referent pre kultúru a obč. obrady
 • Hamarová Marcela, právny referent
 • Pechová Alena, referent pre dôchodcov
 • Muchová Janka, ref. sekretariátu primátora mesta
 • Tarnóczyová Marika, referent miestnych daní
Ďakujeme za pochopenie

Harmonogram školeníStiahnite si zaktualizovaný harmonogram termínov školení a vzdelávania vo formte XLS (Excel).

Harmonogram školení na tiahnutie vo formáte XLS [download]
Harmonogram vzdelávania na tiahnutie vo formáte XLS [download]


Termíny školení po odsúhlasení ubytovacích kapacít s Hotelom Remata (predbežné informácie)

 1. skupina v termíne od 25. február 2008 do 29. február 2008
 2. skupina v termíne od 10. Marec 2008 do 14. Marec 2008
 3. skupina v termíne od 31. Marec 2008 do 4. Apríl 2008
 4. skupina v termíne od 14. Apríl 2008 do 18. Apríl 2008
 5. skupina v termíne od 5. Máj 2008 do 9. Máj 2008
 6. skupina v termíne od 19. Máj 2008 do 23. Máj 2008
 7. skupina v termíne od 2. Jún 2008 do 6. Jún 2008
Školenie ECDL bude prebiehať v Prievidzi rovnako ako aj školenie EU.HARMONOGRAM PREDPOKLADANEJ REALIZÁCIE PROJEKTU

NÁZOV AKTIVITY PREDPOKLADANÝ TERMÍN REALIZÁCIE
2007 2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.Stretnutie koordinačného a realizačného tímu                   X       X       X     X      
2. Verejné obstarávanie                   X X                          
3. Nákup techniky a nábytku                     X X X                      
4. Školiace pomôcky pre účastníkov vzdelávacích aktivít                         X                      
5. ECDL - vzdelávanie a certifikácia                           X X X X X X X        
6. Normy európskeho práva v SR                             X       X          
7. Manažérske a komunikačné schopnosti                           X X X X X X X        
Monitoring projektu                   X X X X X X X X X X X X      
Publicita                   X X X X X X X X X X X X      
Záverečný hodnotiaci seminár s účasťou novinárov z regiónu                                         X      

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.