Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Zamestnanci mestského úradu sa začali školiť

[13.02.2008]

V pondelok 11. februára sa začala časť zamestnancov mestského úradu školiť v rámci Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy, na ktorý mesto Prievidza získalo finančné prostriedky z fondov EÚ
[celá správa ...]

Správa z médií

[06.02.2008]

Pozrite si správu o projekte odvysielanú v regionálnom spravodajstve regionálnej televízie 3TV.
[celá správa ...]

Absolvujú štvordňové školenia

[21.1.2008]

Odbor strategického rozvoja mesta, ktorý spracováva podklady pre projektovú výzvu v kooperácii s prednostom mestského úradu a ďalšími odbornými pracoviskami, má v súčasnej fáze pripravený zoznam zamestnancov úradu
[celá správa ...]

Zamestnanci mesta prejdú kompletným preškolením

[10.1.2008]

V zmysle grantových schém, ktoré sa viažu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v aktuálnom programovacom období rokov 2007 - 2013 má v zásobníku pripravených množstvo projektov aj mesto Prievidza
[celá správa ...]

Web www.Prievidza.eu

[2.1.2008]

Začiatkom roku 2008 sme spustili úplne novú stránku www.prievidza.eu, na ktorú sa práve pozeráte
[celá správa ...]

<<< Novšie [Počet správ:10]

Výsledky školení

Zverejnili sme ďalšie výsledky zo školení z termínov 10 a 11. 6. 2008. Výsledky nájdete v časti (Na stiahnutie ...).

Absolvujú štvordňové školenia

[21.1.2008]

V zmysle grantových schém, ktoré sa viažu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ v aktuálnom programovacom období rokov 2007 - 2013 má v zásobníku pripravených množstvo projektov aj mesto Prievidza. Jedným z nich je Projekt zvýšenia kvalifikácie a adaptability zamestnancov mestského úradu, podporovaný Európskym sociálnym fondom, ktorý je pred spustením.
Odbor strategického rozvoja mesta, ktorý spracováva podklady pre projektovú výzvu v kooperácii s prednostom mestského úradu a ďalšími odbornými pracoviskami, má v súčasnej fáze pripravený zoznam zamestnancov úradu, ktorí absolvujú od februára do augusta 2008 cyklu štvordňových školení v kombinácii zástupcov jednotlivých odborov a oddelení tak, aby úrad neostal paralyzovaný.
Cieľom tejto aktivity je zvýšenie asertivita a flexibility zamestnancov úradu, ako aj posilnenie ich profesionality vo vzťahu k občanom v zmysle hodnotového vyjadrenia Mesto pre občana. Projekt je podporený v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje, financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

(Uverejnené v týždenníku MY-Hornonitrianske noviny č. 47/2007 z 26. novembra 2007, str. 4)

Partneri

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.