Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Zamestnanci mestského úradu sa začali školiť

[13.02.2008]

V pondelok 11. februára sa začala časť zamestnancov mestského úradu školiť v rámci Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy, na ktorý mesto Prievidza získalo finančné prostriedky z fondov EÚ
[celá správa ...]

Správa z médií

[06.02.2008]

Pozrite si správu o projekte odvysielanú v regionálnom spravodajstve regionálnej televízie 3TV.
[celá správa ...]

Absolvujú štvordňové školenia

[21.1.2008]

Odbor strategického rozvoja mesta, ktorý spracováva podklady pre projektovú výzvu v kooperácii s prednostom mestského úradu a ďalšími odbornými pracoviskami, má v súčasnej fáze pripravený zoznam zamestnancov úradu
[celá správa ...]

Zamestnanci mesta prejdú kompletným preškolením

[10.1.2008]

V zmysle grantových schém, ktoré sa viažu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v aktuálnom programovacom období rokov 2007 - 2013 má v zásobníku pripravených množstvo projektov aj mesto Prievidza
[celá správa ...]

Web www.Prievidza.eu

[2.1.2008]

Začiatkom roku 2008 sme spustili úplne novú stránku www.prievidza.eu, na ktorú sa práve pozeráte
[celá správa ...]

<<< Novšie [Počet správ:10]

Výsledky školení

Zverejnili sme ďalšie výsledky zo školení z termínov 10 a 11. 6. 2008. Výsledky nájdete v časti (Na stiahnutie ...).

Zamestnanci mestského úradu sa začali školiť

[13.02.2008]

V pondelok 11. februára sa začala časť zamestnancov mestského úradu školiť v rámci Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy, na ktorý mesto Prievidza získalo finančné prostriedky z fondov EÚ, konkrétne z Európskeho sociálneho fondu. Školenie prebieha na základe vopred stanoveného harmonogramu tak, aby pracoviská mestského úradu boli funkčné a aby sa v troch moduloch postupne preškolili všetci účastníci. Školenie v rámci prvého modulu - ECDL (európsky vodičský preukaz počítačovej gramotnosti) prebieha v špecializovanej učebni v priestoroch voľného pavilónu Materskej školy na Ul. M. Mišíka, pričom vzdelávanie v rámci tohto modulu trvá tri týždne a vyvrcholí záverečným testom v akreditovanom stredisku školiteľa, ktorým je banskobystrická vzdelávacia spoločnosť Unikredit. Na základe získaného certifikátu budú mať účastníci školenia možnosť získať uplatnenie v oblasti práce s počítačom v rámci krajín Európskej únie. Okrem modulu ECDL sú pripravené ďalšie dva moduly - európsky právny systém a získanie komunikačných zručností. V rámci projektu, ktorý bude ukončený v auguste 2008, bude preškolených 120 zamestnancov mestského úradu a jeho cieľom je zvýšenie pracovných zručností zamestnancov mesta, získanie nových informácií a ich uplatnenie v zlepšenej komunikácii s občanmi.

Partneri

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.