Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Projekt vzdelávania a adaptability sa skončil

[16.09.2008]

Sedem mesiacov trval projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi. Za toto obdobie bolo vyškolených 145 pracovníkov
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu úspešne skončil

[08.09.2008]

Sedem mesiacov trval doposiaľ najrozsiahlejší projekt vzdelávania zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi, ktorého výsledkom je 144 vyškolených zamestnancov, ktorí prešli kurzom európskeho vodičského preukazu v oblasti používania PC
[celá správa ...]

Projekt je na konci

[06.08.2008]

Posledné skúšky uzavreli projekt, v rámci ktorého pracovníci Mestského úradu v Prievidzi absolvovali školenia na viaceré témy.
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mesta pokračuje

[19.02.2008]

Aj v mesiaci marec priebežne pokračovali jednotlivé aktivity Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorý je finančne podporovaný Európskym sociálnym fondom ...
[celá správa ...]

Školenia odštartovali

[15.02.2008]

Tento týždeň sa prví pracovníci Mestského úradu v Prievidzi zúčastnia na školení v rámci projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy. Projekt, ktorý podporuje Európsky sociálny fond, bude realizovaný od februára do augusta
[celá správa ...]

[Počet správ:10] Staršie >>>

Výsledky školení

Zverejnili sme ďalšie výsledky zo školení z termínov 10 a 11. 6. 2008. Výsledky nájdete v časti (Na stiahnutie ...).

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mesta pokračuje

[19.02.2008]

Aj v mesiaci marec priebežne pokračovali jednotlivé aktivity Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorý je finančne podporovaný Európskym sociálnym fondom. Zamestnanci sa v cca pätnásťčlenných skupinách podľa vopred stanoveného harmonogramu zúčastňujú na školeniach ECDL (európskeho vodičského preukazu v počítačových zručnostiach), MKZ (marketingových a komunikačných zručnostiach), ako aj európskej právnej legislatívy. Školenie ECDL, pozostávajúce z prípravy v siedmich moduloch, má trvanie tri týždne a končí záverečnými testami v akreditovanom školiacom stredisku a získaním certifikátu. Školenie marketingových a komunikačných zručností je zamerané na tréningové programy v oblasti komunikácie zamestnanca mestského úradu nielen vo vzťahu k občanom, ale aj vo vzťahu k nadriadeným a kolegom na úrade, k zvládaniu záťažových situácií a riešeniu krízových situácií. Školenie trvá päť pracovných dní a prebieha v stredisku horského hotela Remata. Školenie európskej právnej legislatívy je rozdelené do dvojdňových prednáškových blokov, na ktorých sa zúčastňujú vybraní zamestnanci mestského úradu. Všetky časti školení sa uskutočňujú pod vedením odborných lektorov z profesionálnych spoločností, ktoré úspešne prešli kritériami verejných obstarávaní. Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorým prejde cca 120 zamestnancov, bude ukončený v auguste tohto roka.

Partneri

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.