Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Projekt vzdelávania a adaptability sa skončil

[16.09.2008]

Sedem mesiacov trval projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi. Za toto obdobie bolo vyškolených 145 pracovníkov
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu úspešne skončil

[08.09.2008]

Sedem mesiacov trval doposiaľ najrozsiahlejší projekt vzdelávania zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi, ktorého výsledkom je 144 vyškolených zamestnancov, ktorí prešli kurzom európskeho vodičského preukazu v oblasti používania PC
[celá správa ...]

Projekt je na konci

[06.08.2008]

Posledné skúšky uzavreli projekt, v rámci ktorého pracovníci Mestského úradu v Prievidzi absolvovali školenia na viaceré témy.
[celá správa ...]

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mesta pokračuje

[19.02.2008]

Aj v mesiaci marec priebežne pokračovali jednotlivé aktivity Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorý je finančne podporovaný Európskym sociálnym fondom ...
[celá správa ...]

Školenia odštartovali

[15.02.2008]

Tento týždeň sa prví pracovníci Mestského úradu v Prievidzi zúčastnia na školení v rámci projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy. Projekt, ktorý podporuje Európsky sociálny fond, bude realizovaný od februára do augusta
[celá správa ...]

[Počet správ:10] Staršie >>>

Výsledky školení

Zverejnili sme ďalšie výsledky zo školení z termínov 10 a 11. 6. 2008. Výsledky nájdete v časti (Na stiahnutie ...).

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu úspešne skončil

[08.09.2008]

Sedem mesiacov trval doposiaľ najrozsiahlejší projekt vzdelávania zamestnancov Mestského úradu v Prievidzi, ktorého výsledkom je 144 vyškolených zamestnancov, ktorí prešli kurzom európskeho vodičského preukazu v oblasti používania PC, kde absolvovali 7 modulov, kurzom európskeho práva a kurzom marketingových a komunikačných zručností. Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu bol finančne podporovaný Európskym sociálnym fondom. Začal sa vo februári školeniami siedmich modulov ECDL, kde v školiacich priestoroch mesta v objekte MŠ na Ul. M. Mišíka získavali zručnosti v práci s počítačom pod vedením odborných školiteľov spoločnosti Unikredit z Banskej Bystrice postupne zamestnanci mestského úradu rozdelení do niekoľkých pracovných skupín. Každá pracovná skupina v závere kurzu ECDL absolvovala záverečné testy v akreditovanom testovacom stredisku spoločnosti Unikredit v Banskej Bystrici. Spoločnosť Unikredit absolvovala v rámci projektu so zamestnancami mestského úradu celkom 970 školiacich hodín. Spoločnosť Sales team Prievidza vyškolila zamestnancov v rámci projektu v oblasti európskej právnej legislatívy a jej aplikácie v praxi, kde poskytla 40 školiacich hodín a v oblasti marketingových a komunikačných zručností, kde poskytla 350 školiacich hodín. Na záverečnom seminári začiatkom septembra, ktorý znamenal vyvrcholenie celého projektu, si všetci zamestnanci, ktorí prešli projektom, prevzali certifikáty o jeho absolvovaní. Za odbor strategického rozvoja mesta sa vedeniu mesta, všetkým školiteľom a spolupracovníkom na projekte a napokon aj všetkým zamestnancom mestského úradu, ktorí projekt úspešne absolvovali, poďakoval jeho vedúci Ing. Igor Detko. Vyslovil presvedčenie, že všetky vedomosti i praktické zručnosti, ktoré zamestnanci mestského úradu získali, ich budú v ich práci posúvať stále dopredu a budú mať možnosť uplatniť ich vo svojej praxi k spokojnosti obyvateľov mesta.

Partneri

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.