Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Zamestnanci mestského úradu sa začali školiť

[13.02.2008]

V pondelok 11. februára sa začala časť zamestnancov mestského úradu školiť v rámci Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy, na ktorý mesto Prievidza získalo finančné prostriedky z fondov EÚ
[celá správa ...]

Správa z médií

[06.02.2008]

Pozrite si správu o projekte odvysielanú v regionálnom spravodajstve regionálnej televízie 3TV.
[celá správa ...]

Absolvujú štvordňové školenia

[21.1.2008]

Odbor strategického rozvoja mesta, ktorý spracováva podklady pre projektovú výzvu v kooperácii s prednostom mestského úradu a ďalšími odbornými pracoviskami, má v súčasnej fáze pripravený zoznam zamestnancov úradu
[celá správa ...]

Zamestnanci mesta prejdú kompletným preškolením

[10.1.2008]

V zmysle grantových schém, ktoré sa viažu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v aktuálnom programovacom období rokov 2007 - 2013 má v zásobníku pripravených množstvo projektov aj mesto Prievidza
[celá správa ...]

Web www.Prievidza.eu

[2.1.2008]

Začiatkom roku 2008 sme spustili úplne novú stránku www.prievidza.eu, na ktorú sa práve pozeráte
[celá správa ...]

<<< Novšie [Počet správ:10]

Výsledky školení

Zverejnili sme ďalšie výsledky zo školení z termínov 10 a 11. 6. 2008. Výsledky nájdete v časti (Na stiahnutie ...).

Školenia odštartovali

[15.02.2008]

Tento týždeň sa prví pracovníci Mestského úradu v Prievidzi zúčastnia na školení v rámci projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy. Projekt, ktorý podporuje Európsky sociálny fond, bude realizovaný od februára do augusta. Podľa hovorkyne MsÚ Ivony Vojtášovej, projektový manažér spracoval harmonogram termínov školení. "Rozdelený bol jednotlivými vedúcimi odborov mestského úradu, ktorí informovali svojich zamestnancov. Tí boli rozdelení do siedmich pracovných skupín. Postupne absolvujú školenia z oblasti ECDL, tzv. európskeho vodičáku počítačovej gramotnosti, manažérskych a komunikačných zručností ale tiež európskeho práva."

Jednotlivé školenia budú realizované v rámci schválených pracovných skupín v týždenných resp. trojtýždňových cykloch tak, aby sa v rámci spomínaných siedmich pracovných skupín vystriedali všetci zamestnanci úradu zaradení do projektu. Prvá skupina, ktorú tvoria vedúci odborov mestského úradu, hlavný kontrolór mesta, manažér kvality, prednosta MsÚ, riaditeľ sekretariátu primátora mesta a hovorca mesta sa zúčastní na prvom module školenia z ECDL od 11. do 29. februára. Ukončený bude v akreditovanom centre v Banskej Bystrici.

Týždenník MY-Hornonitrianske noviny č. 6 z 11. februára 2008, str. 4

Partneri

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.