Zvýšenie kvalifikácie a adaptability

zamestnancov MsÚ Prievidza.

www.Prievidza.eu

Spravodajstvo

Zamestnanci mestského úradu sa začali školiť

[13.02.2008]

V pondelok 11. februára sa začala časť zamestnancov mestského úradu školiť v rámci Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov samosprávy, na ktorý mesto Prievidza získalo finančné prostriedky z fondov EÚ
[celá správa ...]

Správa z médií

[06.02.2008]

Pozrite si správu o projekte odvysielanú v regionálnom spravodajstve regionálnej televízie 3TV.
[celá správa ...]

Absolvujú štvordňové školenia

[21.1.2008]

Odbor strategického rozvoja mesta, ktorý spracováva podklady pre projektovú výzvu v kooperácii s prednostom mestského úradu a ďalšími odbornými pracoviskami, má v súčasnej fáze pripravený zoznam zamestnancov úradu
[celá správa ...]

Zamestnanci mesta prejdú kompletným preškolením

[10.1.2008]

V zmysle grantových schém, ktoré sa viažu na čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie v aktuálnom programovacom období rokov 2007 - 2013 má v zásobníku pripravených množstvo projektov aj mesto Prievidza
[celá správa ...]

Web www.Prievidza.eu

[2.1.2008]

Začiatkom roku 2008 sme spustili úplne novú stránku www.prievidza.eu, na ktorú sa práve pozeráte
[celá správa ...]

<<< Novšie [Počet správ:10]

Výsledky školení

Zverejnili sme ďalšie výsledky zo školení z termínov 10 a 11. 6. 2008. Výsledky nájdete v časti (Na stiahnutie ...).

Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mesta pokračuje

[19.02.2008]

Aj v mesiaci marec priebežne pokračovali jednotlivé aktivity Projektu vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorý je finančne podporovaný Európskym sociálnym fondom. Zamestnanci sa v cca pätnásťčlenných skupinách podľa vopred stanoveného harmonogramu zúčastňujú na školeniach ECDL (európskeho vodičského preukazu v počítačových zručnostiach), MKZ (marketingových a komunikačných zručnostiach), ako aj európskej právnej legislatívy. Školenie ECDL, pozostávajúce z prípravy v siedmich moduloch, má trvanie tri týždne a končí záverečnými testami v akreditovanom školiacom stredisku a získaním certifikátu. Školenie marketingových a komunikačných zručností je zamerané na tréningové programy v oblasti komunikácie zamestnanca mestského úradu nielen vo vzťahu k občanom, ale aj vo vzťahu k nadriadeným a kolegom na úrade, k zvládaniu záťažových situácií a riešeniu krízových situácií. Školenie trvá päť pracovných dní a prebieha v stredisku horského hotela Remata. Školenie európskej právnej legislatívy je rozdelené do dvojdňových prednáškových blokov, na ktorých sa zúčastňujú vybraní zamestnanci mestského úradu. Všetky časti školení sa uskutočňujú pod vedením odborných lektorov z profesionálnych spoločností, ktoré úspešne prešli kritériami verejných obstarávaní. Projekt vzdelávania a adaptability zamestnancov mestského úradu, ktorým prejde cca 120 zamestnancov, bude ukončený v auguste tohto roka.

Partneri

Projekt je spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.

Projekt realizuje mesto Prievidza.
www.prievidza.sk

Created by © 2007 WebCreative.info
All rights reserved.